Hjelp til å finne turtriks på nettet – videoer og lenker – miljøvennlig – ingen reklame

Korona er en advarsel til menneskeheten

conora er en advarsel

Korona er en advarsel til menneskeheten:

If you fuck with nature,
it will fuck you back!

Velg språk:

Norsk:

Korona er en advarsel til menneskeheten

Korona pandemien er en advarsel til menneskeheten. Den er kalt «den rike manns virus». De som har råd til å reise langt bringer viruset til andre deler av verden.

Skog brenner, det er mer tørke, flom, ras, krise i oljenæringen, krise for mange andre bedrifter, familier og enkeltmennesker. Og det blir gradvis verre. Alt dette kommer av klimaforandringen. Vi kan bare fortsette å skrive om konsekvensene. Alle må nå skjønne hva som skjer.

Nå advarer forskere om at pandemier kan oppstå i industrielt dyrehold. Et varsko om vår måte å behandle dyr på (INDEPENDENT).

Dette viruset ser ikke på hvor rik du er eller hvor mye makt du har. Nå har viruset kommet seg inn i det hvite hus også, som har en president som er en ren trusel mot jordkloden vår. Når skal vi våkne opp?

Dette er en advarsel til menneskeheten: «Hvis du fucker med naturen, så fucker den tilbake til deg».

Les også Korona og hytte – skal du på hytta? 

English:

Corona is a warning to humanity

The Corona pandemic is a warning to humanity. It is called «the rich man’s virus». Those who can afford to travel far brings the virus to other parts of the world.

Forests are burning, droughts, floods, landslides, crisis in the oil industry, crisis for many other companies. Crisis for families and individuals. And it gets progressively worse. All this comes from climate change. We can only continue to write about the consequences. Everyone must understand what is happening.

Scientists are warning that pandemics can occur in industrial animal husbandry. A warning about our way of treating animals and nature. (INDEPENDENT).

This virus does not look at how rich you are or how much power you have. Now, the virus has entered the White House as well, which has a president who is a threat to our planet. When should we wake up?

This is a warning to humanity: «If you fuck with nature, it will fuck you back».

Andre innlegg

Legg igjen en kommentar

Share on facebook
Share on twitter
Share on email